fbpx

Privacy Policy

Η εταιρία με την επωνυμία «V&T TOOLBOX Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ITREND Ι.Κ.Ε.» (στο εξής η ‘Εταιρία’) σε ενημερώνει ότι σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σου και εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2.472/97), καθώς επίσης και στον ισχύοντα Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR), δεσμεύεται ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά εργαλεία και διοικητικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιά προσωπικά δεδομένα σου επεξεργαζόμαστε;

Το όνομα, το επώνυμο, το κινητό/σταθερό τηλέφωνο, την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την ταχυδρομική διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κωδικό.

Σε περίπτωση που δημιουργήσεις λογαριασμό στον ιστότοπο της Εταιρίας (barcursunglasses.gr), επεξεργασία θα γίνεται και στα απαιτούμενα πεδία όνομα χρήστη (username) και προσωπικός κωδικός (password). Στην περίπτωση αυτή ως χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιείς σε τρίτους τον προσωπικό κωδικό σου και να λαμβάνεις όλα τα μέτρα φύλαξής του, ώστε να αποτρέψεις οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των κωδικών σου σε τρίτο, έχεις την υποχρέωση να ενημερώσεις άμεσα την Εταιρία, ενώ σε περίπτωση διαρροής στοιχείων, η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών.

Για ποιούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σου;

Αποκλειστικά για νόμιμους λόγους και συγκεκριμένα:
1) για να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση (π.χ. να παραδίδουμε τα προϊόντα που έχεις αγοράσει από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας).
2) για τη δημιουργία προσωπικού σου λογαριασμού εφόσον το επιθυμείς στον ιστότοπο της Εταιρίας (www.barcursunglasses.gr) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρεία.
3) ύστερα από δική σου συγκατάθεση για να σου παρέχουμε την υπηρεσία που ζήτησες (π.χ. αποστολή ενημερωτικού δελτίο) ή για ενημερωτικούς σκοπούς όπως αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter) για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές.

Σε ενημερώνουμε ότι με την παροχή της συγκατάθεσής σου δηλώνεις ταυτόχρονα υπεύθυνα ότι είσαι άνω των 16 ετών. Εάν είσαι κάτω των 16 ετών, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ιστοσελίδα μας ΜΟΝΟ με τη συμμετοχή και την έγκριση του γονέα ή του κηδεμόνα σου.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου για σκοπούς άλλους από τους πιο πάνω αναφερόμενους και δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σου με τρίτους που δεν συνδέονται μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σου (π.χ. αποστολή/παράδοση των προϊόντων που έχεις αγοράσει με κούριερ) ή/και εφόσον επιβάλλεται (π.χ. συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς) ή επιτρέπεται από το νόμο.

Τι είδους επεξεργασία κάνουμε;

Η Εταιρία αποκλειστικά για τους πιο πάνω λόγους καταχωρεί, αποθηκεύει, διαγράφει και κοινοποιεί μόνον τα απολύτως απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία σου σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση των παραγγελιών και αιτημάτων σου και σε εκτέλεση συμμόρφωσης με κανονιστική υποχρεωτική νομοθεσία χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σου;

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σου αποφασίζεται κατά περίπτωση με μοναδικά κριτήρια τη νομική βάση της επεξεργασίας και συγκεκριμένα:
1) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσίας, για όσο χρόνο αυτή επιβάλλει.
2) Όταν η επεξεργασία γίνεται προς εκτέλεση σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα σου αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αυτή και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
3) Όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα σου τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σου, την οποία μπορείς να ζητήσεις οποτεδήποτε κάνοντας αποστολή του σχετικού αιτήματός σου με e-mail στο [email protected] ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο www.barcursunglasses.gr. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια πολιτική ασφαλείας ακολουθούμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου;

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά εργαλεία και οργανωτικά μέτρα, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου να είναι ασφαλής και να επιτυγχάνεται η αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη ή/και παράνομη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή τροποποίησή τους, κάνοντας χρήση των αρχών ασφάλειας στην πληροφορία.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Όταν συμφωνείς με την εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σου, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σου για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (π.χ. καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας cookies καλαθιού αγορών ή cookies αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας), καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούμε:

1) Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop αλλά υποβαθμίζεται και η προσωπική σου εμπειρία πλοήγησης μιας και βασικές e-commerce λειτουργίες υπολειτουργούν.

2) Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο e-shop μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σου.

3) Στατιστικά Cookies

Τα στατιστικά cookies ή analytics cookies είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

4) Cookies Προώθησης

Τα cookies προώθησης χρησιμοποιούνται για να μπορείς να βλέπεις διαφημίσεις πιο σχετικές με εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων με στόχο τον περιορισμό των ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων.

Ποια είναι τα δικαιώματα σου σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σου;

– Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης:
Μπορείς οποτεδήποτε να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένου σου, να ελέγχεις τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους, την ίδια την επεξεργασία και να λαμβάνεις διευκρινίσεις για αυτήν.

– Δικαίωμα διόρθωσης:
Μπορείς να ζητήσεις τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σου από την Εταιρία.

– Δικαίωμα διαγραφής:
Μπορείς να ζητήσεις τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σου όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σου ή μετά την εκτέλεση της σύμβασής μας (π.χ. παράδοση προϊόντος που αγόρασες) ή εφόσον το προβλέπει ή το επιβάλλει ο νόμος. Όμως, το δικαίωμά σου αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να μην υπάρχει σε εξαιρέσεις που θέτει ο ίδιος ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Μπορείς να ζητήσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου όταν αμφισβητείς την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σου και μέχρι να γίνει επαλήθευσή τους ή όταν αντιτάσσεσαι στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σου και ζητάς αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης τους ή όταν τα προσωπικά δεδομένα σου δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, όμως σου είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν ασκείς το δικαίωμα εναντίωσής σου και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεσαι στην επεξεργασία.

– Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Μπορείς να εναντιωθείς ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου σε περιπτώσεις, όπως πιο πάνω, και για συγκεκριμένους λόγους που ορίζει η νομοθεσία και σχετίζονται με υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

– Δικαίωμα στη φορητότητα:
Μπορείς να λαμβάνεις όλα τα προσωπικά δεδομένα σου που μας έχεις δώσει σε μορφή εύκολα προσβάσιμη για χρήση και επεξεργασία από εσένα σύμφωνα με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, μπορείς να ζητήσεις, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχεις δώσει απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σου.

– Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Μπορείς ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσεις ελεύθερα τη συγκατάθεση που μας έχεις δώσει για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση που ανακάλεσες. Την ανάκληση αυτή μπορείς να ζητήσεις με αποστολή σχετικού αιτήματος στη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο www.barcursunglasses.gr ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

– Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:
Έχεις δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σου μπορείς να απευθύνεσαι στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, δηλαδή στην Εταιρία με την επωνυμία «V&T TOOLBOX Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ITREND Ι.Κ.Ε.» με έδρα το Περιστέρι, οδός Ακροπόλεως , αριθ. 28, Τ.Κ. 12134, τηλ. 2155506374, e-mail [email protected], όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία για τους σκοπούς άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριοτήτας, επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR), καθώς και στη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο www.barcursunglasses.gr.

Τέλος, σε ενημερώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σου να απαντήσουμε σε όλα σου τα αιτήματα και να ανταποκριθούμε σε όλα σου τα δικαιώματα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο από άποψη τεχνικών συνθηκών και μέσων.

X