Κατάστημα Clever Point

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ 22, 34002, ΒΑΣΙΛΙΚΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ
2221055815